Vil hjelpe folk ut i arbeidslivet

Fides er stolt over at de hjelper folk ut av NAV-systemet og ut i arbeidslivet.

Grethe Kristoffersen (t.v), Anne Resell og Elin Sjetnemark er tre av de åtte som jobber med AFT på Fides 

Nyheter

Fides inviterte med åpen dag torsdag. Her kunne de stolt vise fram sine avdelinger, aktivitetssenteret (tidligere Fossliåsen), High-Five og VTA (Varig tilrettelagt arbeidsplasser) og arbeids -og inkluderingsavdelingen.

– Det har vært over all forventning, vi hadde jo selvfølgelig håpet på så mye besøk, men at det faktisk kom så mange var helt fantastisk. Vi hadde laget mat til 200 personer og det er ikke mye igjen nå, forteller Kari Lien Halsen

Halsen er konstituert avdelingsleder for aktivitetssenteret hos Fides på Stjørdal. Hun er strålende fornøyd med dagens arrangement. Hun forteller stolt om storkjøkkenet som produserte fiskekaker, kyllingsalat og blåbærsmoothie til de besøkende. Hun er stolt av å endelig å vise fram det nye huset.

Vil hjelpe deg å lykkes

AFT er et tiltak rettet mot de med nedsatt arbeidsevne og som allerede mottar ytelser fra NAV. Det er tilrettelagt for å kartlegge interesser og personlighet slik at brukere kan få hjelp inn i arbeidslivet på en forsvarlig måte.

–  Vi ser det er et stort behov for dette, det er ofte mennesker med behov for litt ekstra hjelp til å komme ut i arbeidslivet, forteller Grethe Kristoffersen.

Sammen med Elin Sjetnemark og Anne Resell har hun i dag stått og fortalt om mulighetene ved å bli med på et slikt tiltak.

–  Tidligere i dag hadde vi besøk av en tidligere bruker som kom seg ut av NAV-systemet og inn i en 50 prosent stilling hvor hun nå er lykkeligere enn før, forteller Resell.

De kan også fortelle at dette tilbudet gjelder også for de med høyere utdanning, da de ser at det kan være ekstra vanskelig å komme inn i enkelte yrkesgrupper, selv med høyere utdanning.

–  Om du ikke klarer å lykkes der du er, så kan vi hjelpe med å finne andre muligheter der du kan få bruk for utdanningen din for eksempel, forteller Sjetnemark.

De opplyser at de har fått tilsagn på 60 plasser på Stjørdal, der 20 av disse er tiltenkt ungdom i alderen 18-30 år. Tidligere har de hatt ventelister med opp til 2 år venting, men per i dag er det nesten ingen ventetid.


Jens Bakken trives godt på sin nye arbeidsplass

Tre avdelinger har flyttet sammen under samme tak i det nye Fides-bygget. Nå åpner de dørene og inviterer folk inn på åpen dag.

 

Lavtersketilbud

Nina Aurheim og Kirsti Buås-Hansen står på andre siden av lokalet med sin egen stand for H5-High Five. Dette er et lavterskel tilbud rettet mot spesielt mot ungdom og fremmedspråklig personer i NAV-systemet.

– Tiltaket kan vare i alt fra 1 uke til 6 måneder, eller lengre ved behov. Vi ønsker å gi mennesker en smak av arbeidslivet, uten at brukerne skal være nødt til å vente for lenge, forteller Aurheim.

Buås-Hansen mener at dette er en vinn-vinn situasjon både for beboere og arbeidere på bosenteret og de som deltar i tiltaket. De fleste deltakerne ved H5 er i dag på Stjørdal Bosenter. De håper på flere og varierte arbeidsoppgaver i framtiden.

– Vi har også en tett personlig oppfølging for å sørge for at de som er med i tiltaket får utnytte av det, forteller Buås-Hansen.


«Annerledeskommunen» Stjørdal

Dette debattinnlegget tar et oppgjør med «annerledeskommunen Stjørdal.