Trenger hjelp fra frivillige

Menighetsrådet og malvikordfører Ingrid Aune mobiliserer foran årets TV-aksjon.

Øystein Sneisen fra menighetsrådet i Hommelvik (t.v.) og ordfører Ingrid Aune (i midten) engasjerer seg i årets TV-aksjon.  Foto: Anders Fossum

Nyheter

– Vi trenger ivrige malvikinger til å delta på dugnad. Det er behov for folk til å gå med bøssene og frivillige til å ta imot dem med vafler og kaffe på våre mange rodestasjoner, sier ordfører Ingrid Aune (Ap).

Hun er som vanlig lokal aksjonsleder når årets nasjonale dugnad går av stabelen søndag 21. oktober.

Utenfor og alene

Mottaker denne gangen er Kirkens Bymisjon og deres arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

– Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen, heter det i en pressemelding fra mottakeren.

God sak

Med årets aksjon håper Kirkens Bymisjon å skape møter som endrer liv.

– Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer, skriver mottakeren.

Ordføreren mener årets tema er viktig.

– Det er et godt tiltak for at flere skal få ta del i samfunnet – i stedet for at de av ulike grunner sitter utenfor og alene, sier Aune.

Vil ha med konfirmanter

Også menighetsrådene i Malvik har engasjert seg i forkant av aksjonen.

– Det skal bare mangle at kirka stiller opp når mottakeren er Kirkens Bymisjon. Vi ble enige i menighetsrådet om å rette en henvendelse til konfirmantene og deres foresatte, sier menighetsrådsmedlem i Hommelvik, Øystein Sneisen.

Han forteller at det ennå ikke er bekreftet, men at målet er å få engasjert konfirmantene til bøssebæring på ettermiddagen den 21. oktober.

– Vi er veldig glade for at kirka engasjerer seg. Det er vi helt avhengig av også. Dette er den store norske dugnaden med anledning til å bidra til noe som er større enn oss selv. Og det krever en mobilisering fra både frivillige, lag og foreninger, sier Aune.

Slik blir du bøssebærer

Hun forteller at Malvik kommune er godt i gang med forberedelsene til aksjonsdagen. Blant annet skal flyktninger fra introduksjonskurset skal bidra med klargjøring av bøssene. Aune oppfordrer frivillige til å melde seg på nettsiden blimed.no.

– Det er mulig å møte opp på selve aksjonsdagen, men for at vi skal ha best mulig oversikt over antallet frivillige, oppfordrer vi folk til å melde seg på i forkant, sier Ingrid Aune.