Regelbrudd i annenhver bedrift på veianlegg

Stikkprøver utført av Statens vegvesen avslørte brudd.

Vegvesenet avdekket regelbrudd hos halvparten av selskapene som ble sjekket. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix 

Nyheter

Stikkprøver utført av Statens vegvesen avslørte brudd på lønn og arbeidstidsregler hos halvparten av bedriftene som hadde anleggs- eller driftsoppdrag.

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin sier til Dagens Næringsliv at funnene er deprimerende i en tid der det snakkes mye om å bekjempe sosial dumping og sørge for like konkurransevilkår.

– Hvis stikkprøvene er representative, er det et hav mellom liv og lære, sier avdelingsdirektør Sandvin. Hennes seksjon har ansvar for hvordan kontraktene med Vegvesenet utformes.

– Vi finner feil over alt, både i bygge- og driftskontrakter. Dette skjer selv om bransjen sier de tar opp kampen mot de useriøse, sier Sandvin.

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i arbeidsgiverorganisasjonen Maskinentreprenørenes Forbund beklager situasjonen.

– Selvfølgelig skal norsk lov følges. Det samme gjelder bestemmelsene om lønn, skift og overtid, sier hun. Samtidig mener hun det er grunn til å diskutere om det er regler som er lite hensiktsmessige.

– For eksempel regelen om at lærlinger under 18 år skal ha normalarbeidstid, mens hele anleggslaget har avtalt 12 timers skift og motsvarende friperiode. Men her må det da arbeides for å endre reglene, ikke bryte dem.