«Utvikling eller avvikling av sentrum»

– Selv om noen mener det haster kan det nok være greit å ta en tenkepause.

Planlagte Hyggen i Hommelvik sentrum er et omstridt prosjekt. Illustrasjon: Norconsult/Eco Bygg AS 

Nyheter

Blant noen av aktørene omtales sentrumsplanen for Hommelvik som en plan for avvikling av sentrum, der private eiendomsutviklere ikke finner det økonomisk forsvarlig å bygge ut eiendommer i sentrumskjernen. Krav til utbygger og for lav byggehøyde gjør det lite økonomisk attraktivt å starte utbyggingen av sentrumseiendommer, hevder utbyggere og politikere, som mener den vedtatte sentrumsplanen for Hommelvik bremser utviklingen av sentrumskjernen med nye leiligheter og butikker.

Rådmannen i Malvik har varslet at det i løpet av høsten vil komme et forslag til politisk behandling for hvordan de kommunale eiendommene, som er foreslått solgt, kan bidra til sentrumsutviklingen. Det å legge ut disse eiendommene for salg kan være et bidrag til å få fart på utviklingen og utbyggingen av sentrum. Men etter at det ble åpnet for handel utenfor det som er sentrumskjernen, mellom Homla bru og Thoresenberget, må det tenkes nytt rundt utviklingen av det gamle industristedet. Det er flere tettsteder rundt i regionen som har slitt og fortsatt sliter med å utvikle et godt og fungerende sentrum på samme måte som Hommelvik, og hvor planleggere og politikere kan hente inspirasjon.


Langet ut mot sentrumsplanen i Stjørdal

Alf Joachim Vennatrø trakk fram Hommelvik som skrekkeksempel.

 

Med de store dagligvarekjedene, Rema 1000 og Coop Extra, etablert med egne store parkeringsplasser på Sjøsiden og på Sannan, er forutsetningene for sentrum endret. Nå er det lite trolig at en tredje dagligvareaktør vil finne det forsvarlig å etablere seg i Hommelvik uten like gode parkeringsforhold. Utfordringen for de som skal vedta eventuelle endringer i planene for sentrum, vil være å finne løsninger som tilfredsstiller utbyggernes krav til økonomi og innbyggernes ønske om et levende sentrum der det gamle ikke forsvinner i moderne arkitektur.

Et avgjørende grep for å få fart på utviklingen i sentrumskjernen vil være å imøtekomme utbyggernes ønsker om høyere bygg med flere leiligheter og flere kunder. Men det må nødvendigvis avveies mot ønskene om å beholde noe av sjela fra den godt etablerte trehusbebyggelsen i Hommelvik sentrum. Nå lar det seg kanskje ikke gjøre å kombinere de to ønskene på en god måte. Men det er utfordringen politikerne får på bordet dersom de skal finne løsningen på hvorfor kommunesenteret ikke fremstår som et attraktiv sted å utvikle for fremtiden.

Selv om noen mener det haster kan det nok være greit å ta en tenkepause, der en ser grundigere på hvordan en ønsker seg fremtidens sentrum og hva som er økonomisk mulig å få realisert innenfor de rammene som vedtas.