Ber beboerne kontakte politiet

Det er ingen hensikt å sette i verk konkrete tiltak i Vassbygdvegen, mener vegvesenet.

Beboerne mener det kjøres for fort i 60-sonen langs Vassbygdvegen. 

Nyheter

Ingen hensikt å sette i verk konkrete tiltak for å bedre trafikksikkerheten til skolebarna på Vassbygdvegen, mener Statens vegvesen.

Det går fram av et brev som vegvesenet har sendt til foreldre og til Stjørdal kommune. Foreldre har pekt på forholdene og foreslått både skoleskyss, nedsatt fartsgrense og oppretting av gangfelt.

Alt dette stiller Statens vegvesen seg negative til. De mener trafikken er så liten langs Vassbygdvegen at tiltak ikke vil bli respektert av bilistene. Vegvesenet mener det må være en sammenheng mellom mål og midler og at de som kjører bil må forstå at de må endre kjøreadferd. Tiltak som gangfelt som knapt brukes, vil bare bidra til å redusere den generelle respekten for gangfelt, mener vegvesenet.

De ber heller foreldre og kommune om å ta kontakt med politiet for å få utført fartskontroller langs Vassbygdvegen. Det er 60-sone langs vegen.