Flere returpunkt har fått ansiktsløftning

Innherred Renovasjon oppdager at mange kildesorterer på hytta.

Direktør hos Innherred Renovasjon, Geir Tore Leira, er godt fornøyd med hyttefolkets sorteringskunnskaper. 

Nyheter

Innherred Renovasjon har den siste tiden jobbet med å oppgradere og omorganisere tilbudet for sine hytte- og fritidsabonnenter. Flere returpunkt har fått en ansiktsløftning med levegger, nye containere og bedre areal. Det har også kommet containere for flere typer avfall slik at abonnentene kan levere kildesortert avfall.

Selv om hytterenovasjonsordningen har møtt motstand enkelte steder, viser det seg at hyttefolket både ønsker og evner å sortere avfallet sitt.

Materialgjenvinning

– På våre nye returpunkt er avfallet meget bra sortert, og det gjør at vi kan sende det til materialgjenvinning og dermed få det tilbake i kretsløpet.Om alle hytteeiere sorterer avfallet sitt, vil vi sammen være i stand til å møte framtidens krav til materialgjenvinning, sier Geir Tore Leira, direktør hos Innherred Renovasjon.

Han viser til EUs avfallsregelverk som forplikter Norge til å øke materialgjenvinningen av husholdningsavfall til 65 prosent i 2035.

I dag blir 49 prosent av avfallet som Innherred Renovasjon håndterer, sendt til materialgjenvinning. Det vil si at avfallet blir til råvarer i nye produkter. Papp og papir blir til nytt papir, plastemballasje til nye plastprodukter og matavfallet blir til drivstoff, elektrisitet og næringsrikt gjødsel. Restavfallet går til forbrenning og det er dermed ikke materialgjenvinning.

– Jo bedre vi sorterer, desto mindre restavfall blir det, forklarer Leira.

Innherred Renovasjon jobber nå aktivt med å oppgradere til kildesortering på sine returpunkter for hytter og fritidsboliger.

Forsøpling og feilsortering

Geir Tore Leira påpeker samtidig at på felles returpunkt er det viktig at alle drar i samme retning.

– Forsøpling og feilsortering fra noen få kan fort ødelegge for alle og for gjenvinningen. Om papircontaineren inneholder mye restavfall, så ødelegges papiret og hele lasset må sendes til forbrenning, sier han.

Ettersom flere containere og bedre adkomst krever mer areal og gode grunnforhold, er det behov for å sentralisere returpunktene mer enn før, opplyser Leira. Enkelte mindre returpunkt legges ned eller flyttes til bedre egnede steder. Det jobbes nå med prosessene, og derfor vil det ta en stund før alle returpunkt er på plass og har tilbud om kildesortering.

– Men alle hytteeiere er hjertelig velkomne til våre gjenvinningsstasjoner. Der kan man levere alle typer kildesortert avfall unntatt matavfall. Dette er bakt inn i renovasjonsgebyret for hytter og fritidsboliger og medfører dermed ingen ekstra kostnad, forteller Geir Tore Leira.