Nå kan de endelig tilby hjemmebesøk etter fødselen

Styrket svangerskapsomsorg i Malvik.

Åshild Reitan Malvik og Helene Saksvik Ringås må foreløpig dele kontor. Da hjelper det med godt humør.  Foto: Line Mette Finnøy

Nyheter

Etter tilsetting av ekstra jordmor kan helsestasjonen på Vikhammer endelig tilby hjemmebesøk etter fødselen.