Rødt vil inn i kommunestyret

Partiet stifter lokallag i Malvik og stiller liste til kommunevalget neste år.

Lars-Jacob Schärer.  Foto: Privat

Nyheter

– Det har alltid vært en del folk med tilknytning til Rødt i Malvik, men den korte avstanden til Trondheim har gjort at mange har engasjert seg der. Nå er partiet i vekst både nasjonalt og på fylkesnivå. I den sammenheng mener vi at timinga er god for å starte et lokallag i Malvik, sier Lars-Jacob Schärer.

33-åringen er bosatt på Vikhammeråsen og er sammen med kona Anna S. Schärer initiativtakerne til tirsdagens stiftelsesmøte ved håndverksbakeriet Brød & Sånt på Midtsand.

– Vi tar kveldens møte litt som det kommer og må se an hvem som dukker opp. Men vi har en del folk som har sagt seg villig til å stille på ei liste, sier Schärer.

Erfaring fra Trondheim

Både han og kona har begge hatt partiverv i Trondheim. Anna S. Schärer har blant annet sittet som vara for Rødt i bystyret og ledet lokallaget i trønderhovedstaden.

Det ferske lokallaget i Malvik har pekt seg ut flere viktige kampsaker. Lars-Jacob Schärer er tydelig på at partiet vil verne om matjorda i kommunen og er kritisk til planene om travbane på Leistad.

– Vi vil gjerne se alle sidene av saken før vi konkluderer, men synes det er rart at det snakkes om å ta vare på dyrka mark og så settes det i gang et slikt prosjekt, sier han.

Tydelig stemme på venstresiden

Rødt er også imot privatisering og konkurranseutsetting av den offentlige velferden.

– Vi ser jo at det kuttes i den offentlige tjenestetilbudet. Partiet er opptatt av å sikre folks rettigheter til dette, sier Schärer.

Han mener Malvik trenger et tydelig parti på venstresida og håper å få en stemme inn i kommunestyret etter valget neste år.