Nå asfalteres den omstridte Reealleen

Asfalteringen på vegbiten i Stjørdal startet onsdag.

Asfalteringen av Reealleen startet onsdag.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

– Vi satte i gang med asfalteringen i dag, akkurat som planlagt.

Det er Per Olav Tømmerås, arbeidskoordinator ved etat teknisk drift i Stjørdal kommune, som sier dette. De siste dagene har han med sitt mannskap utført forberedende arbeider i Reealleen i Stjørdal for asfaltering, og i dag startet jobben med å legge fast dekke i alleen fra E14, gjennom gårdene Mæhle og Ree, og et stykke vestover.

Møte med etatsjefen

Eierne på Mæhle, Heidrun Klevan og Geir Åge Iversen har klaget på vedtaket om asfaltering, og det er framsatt flere ankepunkter mot legginga av fast dekke på denne strekningen. Beboerne på Mæhle er ikke minst bekymret for trærne i alleen, for trafikkens påvirkning på den gamle boligmassen på gården, og også det faste dekkes betydning for kjørehastigheten i alleen.

Eierne på Mæhle skriver også i brevet til kommunen, at de savnet invitasjon til befaringa i Reealleen i juni i år, i regi av etat Teknisk drift og Kulturetaten i kommunen, en befaring som bidro til det politiske vedtaket om asfaltering av Reealleen.

Torsdag for ei uke siden hadde etatsjefen i etat teknisk drift, Tore Rømo, møte med eierne på Mæhle, og i en kommentar etter møtet sier Rømo til Bladet at han opplevde dette ble et godt møte, og han hadde også inntrykk av at gårdeier hadde samme oppfatning.

Dessverre har Bladet ikke lyktes i å komme i kontakt med gårdeier.

Det blir ulik asfaltbredde i Reealleen. Fra E14 og fram til avkjøring By, blir bredden fast dekke på tre meter. Fortsettelsen gjennom Ree gård og alleens endepunkt i vest får en halvmeter asfalt ekstra.

Omkamp

Tommy Reinås, Miljøpartiet de grønne i Stjørdal, har tidligere uttalt at dersom det blir lagt asfalt i Reealleen, ser han fram til neste års politiske behandling av kommunens Kulturminneplan.

For her vil Reinås ha omkamp om dekkevalg i alleen, for da å få et vedtak om å rive opp asfalten til fordel for grusdekke på samme strekning.