– Innen varehandel må det tenkes nytt

Sparebank 1 SMN ser noen klare tendenser etter gjennomgang av økonomien til 40.000 Midt-Norske bedrifter.
Nyheter

– Varehandel og kjøpesenter er den bransjen som har slitt med å levere gode tall, og her er det litt for høy andel av bedrifter som ikke går med overskudd. Det er bekymringsfullt. Utviklingen med økt netthandel er en stor utfordring, så det oppfordres til å se i glasskula og til nytenkning, sier banksjef Lill Bente Mæhla Totland i Sparebank 1 SMN.

Banken har analysert fjorårsregnskapene til omlag 40.000 bedrifter i Midt-Norge i forbindelse med sitt konjunkturbarometer, og funnet vinnere og tapere.

– Vi skal snakke om det som skjer i varehandelen og om bransjevridning generelt, sier Totland, som inviterer til konferansen NæringsDriv i Stjørdal 8. november.

Ser på forbrukeren

Banken har spurt 600 næringslivsledere om hva de tror om 2019. Og nytt i år er at de også har laget et personbarometer.

Vi som jobber i bank til daglig har sett en tendens som er veldig skremmende når det gjelder privatforbrukeren. Nivået på forbruksfinansiering og forbrukergjeld øker sterkt, og utviklingen er enda verre enn vi trodde, sier Totland.

Trond Blindheim kommer

For å belyse disse temaene spesielt, har konferansen NæringsDriv hentet inn dosent Trond Blindheim fra Høyskolen i Kristiania, kjent fra mange økonomidebatter i radio og TV.

Årets «NæringsDriv» byr ellers by på seniorrådgiver i NHO, Hanne Falstad, daglig leder i JobZone Gunn Iren Svendsen, konserndirektør i Sparebank1 SMN Vegard Helland, Jon Petter Hernes i Hernes AS, Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes og Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier. Det er et eget tema om E6 og visjoner for Stjørdal havneområde.