Vil ha utredet nye snøcootertraseer

Snøscooter-gruppen skal jobbe videre med nye traseer for snøscooter.

Flertallet i kommunestryret vil ha utredet flere snøscootertraseer i Meråker. 

Nyheter

Det er kommunestyret som har gitt arbeidsgruppen som har jobbet med snøscooter-traseer, beskjed om å fortsette arbeidet sitt. Flertallet i kommunestyret vil at gruppen skal gå videre med å utrede traseen fra Fjergen via Kopperå og til Skurdalsporten.

Den vil i stor grad følge infrastruktur som allerede er der, slik at det i mindre grad fører til nye inngrep i naturen.

Fortsette jobben

Flertallet vil også be arbeidsgruppen om å utrede mulighetene for en trasé fra Teveldalen til Stordalen, og derfra videre til Damtjønna.

Samtidig har flertallet vedtatt at det må settes av penger i budsjettet for neste år til å utrede hvordan nye scootertraseer vil påvirke omgivelsene.

Kommunestyret vil også ha en konkret oversikt over hva det koster å utrede nye snøscooterløyper. Denne oversikten vil kommunestyret ha på bordet til neste gang de skal behandle nye snøscooterløyper i Meråker.

Tvert nei

Men ikke alle er like glade for nye snøscooterløyper. Kjell Lundemo (V) vil helst ha fjellet fullstendig fritt for snøscootertafikk. Han mener at slike kjøredoninger ødelegger opplevelsen som stilletheten gir ved å være ute i fjellet. Samtidig mener han at slik trafikk skaper problemer for reindriften.

Han frykter også at hvis man legaliserer enkelte løyper, vil det føre til at flere kjøpr snøscooter, og at dette fører til økt trafikk med slike kjøretøy i fjellet.

Men Lundemo fikk ikke gjennomslag for forslaget sitt om å si nei til nye snøscootertraseer.É

Én trasé

Som kjent er det vedtatt etablert en snøscootertrase i Meråker. den går fra E14 på Tveldalen og opp til Skurdalsporten.