«Statkraft Varme AS beklager situasjonen og de ulempene som er påført naboene»

Dersom ikke forholdsreglene er gode nok må vi se på hva som kan forbedres, skriver Snorre Gangaune i Statkraft Varme AS.

Flere av plastballene har rifter og skader, og i følge turgåere i området skal det være en fæl lukt fra det lagede søppelet. Foto: Per Henning Dahl 

Nyheter

De siste dagene har det vært flere oppslag i mediene knyttet til mellomlagring av plastballer med avfall ved Muruvik havn i Malvik etter at naboer har påpekt forsøpling og vond lukt fra havneområdet. Statkraft Varme AS beklager situasjonen og de ulempene som er påført naboene. Slik skal det ikke være. Statkraft Varme har satt i gang flere tiltak for å forhindre lignende situasjoner i fremtiden.

(Innlegget fortsetter under bildet)

Snorre Gangaune i Statkraft Varme.  Foto: Statkraft

 

Avfall er en ressurs som bidrar til det grønne skiftet

Det er viktig å minne om at Fjernvarme er et svært viktig bidrag til å redusere utslippene av klimagasser. Fjernvarmens grunntanke er å bruke fornybare energiressurser som er til overs i samfunnet, i stedet for at det blir plassert på store avfallsdeponier som fører til store utslipp av klimagasser som metan.

Fjernvarmen sørger også for å redusere samfunnets totale bruk av energiressurser. En viktig miljøeffekt av fjernvarme er reduserte lokale utslipp. Det er en viktig årsak til at norske kommuner bygger ut fjernvarme.

Heimdal varmesentral er en del av Statkrafts fjernvarmenett i Trondheim. Varmesentralen energi-gjenvinner restavfall og energien utnyttes til fjernvarme. Over 30 prosent av Trondheims oppvarmingsbehov dekkes av fjernvarme levert av Statkraft Varme i Trondheim. Anlegget mottar både husholdnings- og næringsavfall.

I 2017 ble det levert 220.000 tonn avfall til anlegget på Heimdal. Statkraft mottar avfall fra Gudbrandsdalen i sør til Saltfjellet i nord.

Ikke alltid nok avfall

I Norge blir vi stadig flinkere til å kildesortere, og den totale avfallsmengden blir mindre.

Statkraft ønsker en sikker tilførsel av avfall til anlegget på Heimdal og derfor importeres noe av avfallet fra Storbritannia. Ved å utnytte sesongmessige svingninger i lokalt avfallsvolum, kan vi også bidra miljømessig ved å hindre at avfall blir lagt på deponi i Storbritannia. De har lang erfaring fra sortering, behandling og eksport av avfall. 2,5 mill tonn utsortert avfall eksporteres til energigjenvinning til eksempelvis Nederland, Sverige og Norge.

Skipet som benyttes går i rutegående trafikk mellom Aberdeen, via Stavanger og opp langs kysten til Trondheim. Her utnyttes ledig kapasitet, så det genereres ikke ny transport som belaster miljøet. Et annet alternativ er å benytte tomme skip som skal til Norske Skog på Skogn for å hente papir.

Tatt grundige forholdsregler

Statkraft har tatt flere forholdsregler for lagringen ved Muruvik havn. Vi har et godt samarbeid med eksportøren av avfallet, transportør, Malvik kommune, Fylkesmannen og Muruvik Havn - og andre involverte aktører.

I Skandinavia importeres det årlig ca 1. million tonn utsortert restavfall fra Storbritannia. Statkraft har en god dialog med og høstet erfaringer fra andre importører.

Men dersom ikke forholdsreglene er gode nok må vi se på hva som kan forbedres. Nå går vi gjennom alle rutiner ved lagringen for å hindre at emballasjen blir skadet og at det siver ut lukt fra avfallet.

Statkraft vil sammen med våre samarbeidspartnere gjennomgå rutiner for lossing og plastring av emballert avfall. Vi vil også se på plassering på området. I tillegg vil avfallet bli sprayet med anti-perspirant før det ankommer Norge, dette for å hindre nedbryting av avfallet og dermed forhindre luktdannelse.

Snorre Gangaune

Statkraft Varme AS