Statlig finansiering av omsorgstjenestene i Stjørdal

Vil tenke litt mer før de sier ja

Enstemmige politikere i komité levekår utsatte avgjørelsen.

Roar Brekken (Sp) og levekårspolitikerne vil vite litt mer om de økonomiske rammene før de sier ja til å bli med på nye år der staten betaler direkte for omsorgstjenestene i Stjørdal. 

Nyheter

– Vi kan bruke litt mer tid på å tenke gjennom denne saken, sier Senterpartiets Roar Brekken.

Enstemmig

Han fikk full tilslutning til utsettelsesforslaget da politikerne i komité levekår denne uka. Levekårspolitikerne i Stjørdal vil vite mer om de økonomiske rammene før de bestemmer seg for å bli med på nye tre år med prøveprosjektet der staten betaler direkte for omsorgstjenestene kommunen driver.

Stjørdal driver omsorgstjenestene så effektivt at kommunen får penger til overs når staten betaler. I løpet av de tre første årene vil Stjørdal tjene rundt hundre millioner kroner på å være med på de tre årene prøveprosjektet varer. Disse pengene skal stjørdalspolitikerne bruke som egenandel i det nye helsehuset som nå planlegges.

3 nye år

Nå inviterer Helse- og omsorgsdepartementet Stjørdal og de andre kommunene til å bli med på tre nye år med SIO-prosjektet.

– Departementet har imidlertid ikke sagt noe sikkert om de økonomiske rammene ennå, sier Roar Brekken.

Stjørdalspolitikerne vet derfor ikke om de økonomiske vilkårene blir like lukrative for Stjørdal som de har vært de tre første årene av SIO-prosjektet.

– Frykter dere at de nye vilkårene ikke blir så lukrative som nå?

– Det vi har fått høre, er at de økonomiske forutsetningene vil ligge omtrent på dagens nivå, sier Roar Brekken.

Helse- og sosialdepartementet jobber nå med detaljene i de økonomiske rammene for den direkte statlige finansieringen.

November

– Disse reglene kommer om kort tid. Derfor utsetter vi den endelige avgjørelsen til vi har bedre oversikt over økonomien, sier Roar Brekken.

SIO-prosjektet blir derfor tatt opp igjen i komité levekårs møte i november.

Rådmannen i Stjørdal har bedt politikerne om å være med på nye tre år med statlig finansiering. Det begrunner rådmannen først og fremst med det faglige innholdet i prosjektet.

Mange fordeler

– Vi ser tydelig de faglige fordelene. Deltakelse i SIO-prosjektet har blant annet gitt oss bedre oversikt over omsorgstjenester og økonomi. Prosjektet har også gitt Stjørdal mulighet til å sette i verk utvikling av bedre tjenester, sier Brekken.

Han trekker spesielt fram prosjektene velferdsteknologi, hverdagsmestring og trygghetsambulerende team. Alt dette er tjenester som peker mot framtida og setter brukerne bedre i stand til å klare seg selv og bo hjemme lengst mulig.