Ledigheten har aldri vært lavere

Men i Stjørdal og Meråker er det flere uten arbeid i oktober sammenlignet med samme periode i fjor.

Bente Wold Wigum er regiondirektør i NAV. 

Nyheter

Arbeidesledigheten i Trøndelag er rekordlav med 1,8 prosent av arbeidsstyrken ledig i oktober, skriver NAV i en pressemelding der ledigheten sammenlignes med samme tid i fjor.

Men oversikten for Stjørdal og Meråker viser en litt annen trend der begge kommunene sliter med noe økende ledighet. I Stjørdal er det totalt 214 ledige, noe som utgjør 1,7 prosent av arbeidstyrken og er en øking på 22 personer. Meråker har 26 ledige, 2,3 prosent av arbeidsstyrken og åtte flere uten fast jobb sammenlignet med samme periode i fjor. Malvik derimot har en mer positiv trend med 139 ledige, noe som er 1, 9 prosent av de som er aktuelle for jobb og 14 færre ledige enn på samme tid i fjor.

God utvikling

I presentasjonen over arbeidsledigheten for Trøndelag går det fram at antallet helt ledige har gått ned med 255 personer, som er 6 prosent nedgang. Delvis ledige har en nedgang på 174 personer, som er sju prosent, og antallet arbeidssøkende på tiltak er redusert med 65 personer, noe som utgjør 5 prosent.

– Det er gledelig å se at den positive utviklingen fortsetter. Vi er nå på nivå med mai og juni, hvor vi også hadde en rekordlav ledighet i Trøndelag. Og tilgangen på stillinger fortsetter å vokse. Dette tyder på et arbeidsmarked i god utvikling, sier regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Flere ledige menn enn kvinner

Antall arbeidsledige i Norge var totalt 61.531 personer ved utgangen av oktober. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med oktober 2017. Nedgangen i Trøndelag fortsetter og i oktober er det 4.350 ledige, det er 255 færre ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 6 prosent. Ledigheten blant menn er på 1,9 prosent, mot 1,7 prosent hos kvinner.

– Det er 464 flere ledige menn enn kvinner. Vi ser at nedgangen nå er større blant menn enn kvinner og i oktober er nedgang i ledigheten størst i mannsdominerte yrker som bygg og anlegg, ingeniør- og ikt-fag og industrifag. Her er det 302 færre ledige enn på samme tid i fjor, sier Wigum.