Nye Vuluvegen får nytt kjøremønster

Ny adkomst fra Sveberg.

Nytt jøresmønster i Vuluvegen fra onsdag.   Foto: Malvik kommune

Nyheter

Vuluvegen vil få endret kjøremønster fra og med onsdag 7. november klokken 12.00.

Ny adkomst fra Sveberg vil være ved Svebergkrysset. Kulvert under E6 vil bli stengt for motortrafikk men den er fortsatt åpen for gang- og sykkeltrafikk.

Komplett ny Vuluveg med ny gang- og sykkelveg åpner sommeren 2019, skriver Malvik kommune i en pressemelding.

  Foto: Malvik kommune