148 millioner for nye Hegra skole

Nyskolen i Hegra får gymsal, men ingen skytebane i kjelleren.

Fra venstre: Prosjektleder Arild Hopstad, Geir Arne Tronseth, Arne Fridthjof Venæs og Bjørn Bremseth fra Stjørdal kommunes eiendomsenhet legger nå fran planene for ny Hegra skole for stjørdalspolitikerne.  Foto: Lars Sørnes

Nyheter

Når juleferien på nyåret i 2021er over for elevene ved Hegra barneskole, blir det nye skoleveg for alle til den splitter nye skolen nord for dagens ungdomsskole.