Eget nettsted for sørsamisk kultur

Nettstedet Gaavnoes.no skal speile den sørsamiske kulturen.

Bilde fra høstslakting av rein i Skarpdalen. Et nytt nettsted, Gaavnoes.no, skal speile sørsamisk historie og kultur.  

Nyheter

Jubileet Tråante2018, som markerte 100-årassdagen for det første samiske landsmøte, førte til at mange fikk øynene opp for den sørsamiske kulturen i Midt-Norge. Nettstedet Gaavnoes.no vil by på kunnskap om det sørsamiske området, som strekker seg fra Engerdal og Trollheimen i sør til Saltfjellet i Nordland i nord, og et parallelt område i Sverige.

Viktig ansvar

- For Trøndelag som samisk forvaltningsfylke er det et viktig ansvar å løfte fram det samiske samfunnslivet i regionen. Ingen skal kunne være i tvil om at Trøndelag er et samisk område, sier fylkeskultursjef Karen Espelund.

Mangfold

Gaavnoes betyr «Det som finnes» på sørsamisk. Nettstedet vil inneholde artikler innenfor fire hovedtema: historie, språk, næringsliv og kultur. Samlet vil artiklene vise mangfoldet i det sørsamiske samfunnet før og nå, heter det i en pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune.

Mange partnere

Nettstedet Gaavnoes.no er utviklet med støtte fra Sametinget, Kulturrådet og Trøndelag fylkeskommune. Samarbeidspartnere i prosjektet har vært museet Saemien Sijte og språksenteret Gïelem nastedh i Snåsa, Rørosmuseet og språksenteret Aajege i Røros, Trøndelag folkemuseum Sverresborg og Statsarkivet i Trondheim, og Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag.

Trøndelag fylkesbibliotek har ledet prosjektet, og nettsideløsningen er utviklet av Smart Media, Steinkjer.