«Kan vi fly oss ut av klimakrisa?»

– Burde vi ikke sette oss målet om nullvekst innen flyreiser som en start, spør Tommy Reinås (MDG).

- Med dagens varslede katastrofe vil millioner av mennesker og arter i naturen dø, en 2 grader varmere klode betyr en klode i krise, skriver MDGs gruppeleder, Tommy Reinås.   Foto: Eivind Skorstad

Nyheter

Fylkesordfører Tore O. Sandvik kan ikke fornekte at nå har menneskeheten fått nok nødmeldinger om at kloden er i ferd med å havne i en nødsituasjon, alle alarmer blinker rødt - og hva er svaret til Tore O. Sandvik? Jo full fart med enda flere flyturer. Meldingen fra klimaforskerne er krystallklar. Fasiten er nedslående; Utslippene må ned med 45 prosent innen 2030. Utslippene øker kraftig. Samtidig uttaler fylkesordfører Sandvik at nordmenn skal og bør fly mer.

Med dagens varslede katastrofe vil millioner av mennesker og arter i naturen dø, en 2 grader varmere klode betyr en klode i krise. En ny rapport fra FNs klimapanel viser at 2 graders global oppvarming gir betydelig økt risiko for alvorlige konsekvenser for alt liv på jorden, sammenlignet med en økning på 1,5 grader. En global oppvarming på 1,5 grad - vil kunne bety 3 grader varmere klima for Norge sitt vedkommende forteller oppdatert klimaforskning.

Klimapanelet skriver det er sannsynlig at oppvarmingen vil nå 1,5 grader mellom 2030 og 2050 hvis utslippene fortsetter å øke i samme takt som nå. De skriver også at 2 graders oppvarming øker risikoen for å krysse vippepunkter, det vil si å utløse endringer som innebærer en rask overgang i et system til en annen tilstand, f eks 3 til 4 graders oppvarming pga selvforsterkningsmekanismer i naturen, dette er alarmerende.

Til nå er det blitt omtrent én grad varmere. Økningen vil fortsette med omtrent 0,2 grader i tiåret med dagens utslipp. For å klare å stoppe på 1,5 grader må vi gjennom en omstilling som ikke har skjedd tidligere i verdenshistorien, da er ikke en økning i flytrafikken en løsning politiske lederen i verdens rikeste land kan overhodet peke på.

Nordmenn flyr mest i verden. Fra 2005 til 2017 doblet vi flytrafikken. Rutene Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim er blant Europas mest trafikkerte. Prognosen fram mot 2050 er atter en dobling. Samtidig som vi har forpliktet oss til kraftige reduksjon av klimagassutslipp. Ingen andre nasjoner i Europa kan måle seg med oss når det gjelder innenlands flyreiser. I gjennomsnitt gjennomførte hver enkelt av oss 2,9 flyreiser i Norge i 2015. Svenskene følger på andreplass, men er langt mer jordnære med 0,8 innenlandsreiser per person. Vi må jobbe for å redusere fly trafikken så lenge elfly ikke er på plass som alternativ.

Skal Trøndelag som regionen vise vei - må vi kanskje bli hjemmekontor-region og webmøte-region nr 1 i Europa - og ikke flyregion nr 1? Eller tror du at vi kan fly oss ut av klimakrisen? Burde vi ikke sette oss målet om nullvekst innen flyreiser som en start?

Problemet med flyreiser i Norge er knyttet opp mot den livsnødvendige logistikken i distriktene. Sandvik og alle oss andre som bor i sentrale Trøndelag klarer oss godt uten å besøke alle verdens land og i disse digitale tider kan vi ærlig talt arrangere flere nettmøter. Vi inviterer når som helst Sandvik til en idédugnad om hvordan vi skal klare å gjøre distriktene mindre avhengig av flytrafikk.

Grønn hilsen fra

Tommy Reinås,


Gruppeleder Miljøpartiet De Grønne, Trøndelag fylkeskommune