Stadig flere reiser med toget lokalt

Snart passerer man en million passasjerer mellom Trondheim og Steinkjer.

Stadig flere velger å reise med tog. I årets åtte første måneder hadde lokaltoget mellom Trondheim og Steinkjer 940 000 passasjerer. 

Nyheter

NSB opplever passasjervekst på togene i Trøndelag. Ikke minst gjelder det strekningen Trondheim - Steinkjer. Lokaltoget hadde drøyt 940 000 passasjerer i løpet av årets åtte første måneder. Dette er en økning på 5,6 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Også på Meråkerbanen, toget mellom Trondheim og Storlien er det vekst. Her er økningen for samme periode på hele 9,3 prosent.

– Viktig for miljøet

– At veksten fortsetter år etter år, er svært gledelig, sier Arne Fosen, konserndirektør I NSB Persontog.

– Det understreker at vi har et tilbud det er et voksende behov for og som folk benytter hver eneste dag. Det viser også at selv om mye omtalte arbeider på jernbanen over tid påvirker reisen, er toget et foretrukket fremkomstmiddel som kundene vender tilbake til, sier han. – At så mange tar toget, er viktig for miljøet og for å få den totale trafikken, særlig rundt byene, til å flyte godt, sier Fosen.

Økningen i antall reisende innebærer at det er til tider er mange ombord, særlig i rushtiden og spesielt på Østlandet. Da opplever folk dessverre at det er trangt om plassen.

– Det kommer jevnlig nye tog på skinnene og vi jobber for å benytte de togene og de rutetidene vi har til beste for våre kunder, understreker persontogdirektøren.

Kvalitet er avgjørende

For å få et enda bedre togtilbud er Bane NORs arbeider med en bedre infrastruktur helt avgjørende.

– Den aller viktigste årsaken til fornøyde kunder er at togene kommer og går når de skal. Derfor er også kvaliteten på strømforsyning, signalanlegg og skinner avgjørende for kundene våre og for oss i NSB, avslutter Arne Fosen.

NSB Lokaltog i Trøndelag

Lundamo/Lerkendal – Steinkjer

På NSB Lokaltog i Trøndelag mellom Lundamo/Lerkendal - Steinkjer var det 5,6 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 941 170 passasjerer i perioden.

Trondheim og Storlien

På NSB Regiontog mellom Trondheim og Storlien var det 9,4 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 33 010 passasjerer i perioden.