Savner folkevalgte i «friluftsrådet»:

– Noen ganger blir vi sittende på utsiden

Nå kommer Norsk Friluftsliv Stjørdal med en henstilling til Stjørdal kommune.

Leder i Norsk Friluftsliv Stjørdal, Knut Atle Aarbu, håper en etablering av friluftsråd med politisk deltakelse vil rette økt fokus mot tilrettelig for friluftslivet i hele kommunen.   Foto: Lars Sørnes

Nyheter

Knut Atle Aarbu, leder i Norsk Friluftsliv Stjørdal, vil ha etablert et friluftsråd med større tyngde og vil ha med seg også folkevalgte politikere inn i rådet.

Organisering

– Jobben med tilrettelegging for friluftsliv i kommunen, mener vi blir bedre totalt sett med en folkevalgt representasjon i et råd som jobber for friluftsliv og aktiviteter i kommunen. Vi i Norsk Friluftsliv Stjørdal har gjennom den siste valgperioden gjort oss den erfaringen at vi i noen grad blir sittende på utsiden av prosesser når det gjelder denne tilrettelegginga for friluftsrelaterte aktiviteter i kommunen. Og årsaken er slik vi opplever det i hvordan vi er organisert. Derfor skriver vi nå brev til Stjørdal kommune hvor vi ber om et friluftsråd etter samme modell som rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil da si et råd med representasjon fra Norsk Friluftsliv Stjørdal og to–tre folkevalgte, politikere oppnevnt av politiske fora i Stjørdal, sier Aarbu.

Han sier bakgrunn for dette initiativet er å få et friluftsråd med større tyngde, og da spesielt understreker han her direktekontakten rådet vil ha inn i de kommunale politiske organer.

– Denne direktekontakten og det å kunne arbeide med saker som styrker og fremmer friluftslivet i kommunen, er mye av målsettinga bak initiativet vårt sier Aarbu.

Direkte kontakt

– Hvor mange politikere, folkevalgte vil du ha inn i rådet?

– Det er en sak vi kan diskutere. Kanskje tre folkevalgte. For oss er det viktig at vi får etablert et råd med en god og direkte kontakt inn i folkevalgte organer. La meg bare nevne en enkelt sak som er viktig i en kommune med stor vekst, mye nybygging og nye boligfelt, og her er det viktig at det ikke bygges på en måte som gjør det vanskelig å komme fram til de flotte friområdene i kommunen. Håper virkelig vi kan få på plass et råd med også representasjon fra frivillige organisasjoner og politisk oppnevnte representasjon fra folkevalgt organ, sier Knut Atle Aarbu.