Fikk tilgang til pasientjournal

En ansatt i omsorgstjenesten hos Stjørdal kommune fikk ved et uhell tilgang til pasientopplysninger.

Åse Slind virksomhetsleder ved Bo- og Omsorgstjenesten i Stjørdal Kommune  Foto: Karl Erik Andresen

Nyheter

Ved slutten av september i år oppdaget Stjørdal kommune et avvik i databehandling. En ansatt hadde fått tilgang til pasientopplysninger medarbeideren ikke skulle ha tilgang til.

Avviket ble oppdaget via en internkontroll, virksomhetsleder for bo- og omsorgstjenesen, Åse Slind, forteller til Bladet at de ser alvorlig på saken.

Rutinesvikt

– Det er snakk om et uhell, der den ansatte har fått tilgang på personopplysninger. Den ansatte har ikke forstått eller fulgt rutiner. Den ansatte burde ha kjent til rutinene bedre, og vi har opprettet en personalsak, forklarer Slind.

Hun forteller at de allerede før denne episoden, har innført rutiner om internkontroll. Dette var også årsaken til at avviket ble oppdaget.

Hyppigere internkontroll

– Vi tar databehandling og pasientinformasjon veldig alvorlig. Derfor vil vi innføre flere rutiner og hyppigere internkontroller for å forhindre at slike episoder oppstår igjen, forteller Slind.

Hun opplyser at dette er første gang Stjørdal kommune er nødt til å sende et avvik til Datatilsynet.

– Datatilsynet har sagt seg fornøyd med våre tiltak og måten vi har behandlet avviket. De har avsluttet saken, og vi jobber videre med interne rutiner, sier Slind.