Får retningslinjer for motorisert ferdsel i utmark

Nå får Meråker noe som kommunen ikke har hatt før: Retningslinjer for motorisert ferdsel i utmark.

Meråker kommune får nå egne retningslinjer for motorisert ferdsel i utmark.   Foto: Vidasr Ruud, ANB

Nyheter

Retningslinjene innebærer ikke store endringer i forhold til dagens praksis for å tillate motorferdsel i utmark. Litt forskjell blir det likevel.