Forventer at det tas grep mot farlige kryssinger

Rådmannen i Malvik krever at noe gjøres med trafikksituasjonen på Midtsand.

I mai ble et tjuetalls russ observert da de krysset jernbanesporet på vei bort fra friluftsområdet. Om rådmannen får det som han vil, blir det bygget ei gangbru over fylkesvegen og jernbanen.   Foto: Tipser

Nyheter

Gående og syklende må krysse en trafikkert vei for å besøke Midtsandtangen. Nå krever rådmannen at noe må gjøres.