Nå vil Langstein-foreldre holde barna hjemme fra skolen

Foreldre ved Øverlangstein og Skei føler de blir holdt for narr.

Bygdefolket på Skei ved Langstein på skolebussholdeplassen de mener er farlig. Foran barna som er avhengige av skoleskyss. Marie (8), Tyri (11) Emil (6), Niklas (8), Petter (14), Karianne (12), Daniel (13)og Ulrikke (12).  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

De har kjempet lenge for bedre skoleskyss til bygda.