Søknader vitner om stor idrettsanlegg-aktivitet

Meråker kommune legger nå siste hånd på prioriteringen av spillemidler for 2019.

Luftig svev på Stordalen. Meråker motorsportklubb rehabiliterer motocrossanlegget og har søkt om spillemidler.   Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Øverst på listen over anlegg som det er søkt om tidligere, og som blir gjentatt i år, står Meråker motorsportklubb. Klubben er i ferd med å sette i stand motocrossbane ved motorsportanlegget på Stordalen.