Skal lede Stjørdals kunstløft

Kalle Eriksson (55) er engasjert som kunstfaglig prosjektleder i Stjørdal.

Kultursjef Jarle Førde og Kalle Eriksson som blir kunstsjef for et år. De står foran Anne-Karin Furunes-bildet i Kimen, ett av Stjørdals ikke mange kunstverk per i dag.   Foto: Line Mette Finnøy

Nyheter

- Det jeg gleder meg til er å få mange mennesker til å komme sammen og prate om hva kulturen kan være i Stjørdal, og om hvordan vi vil ha det, sier Kalle Eriksson. 

Kunstner

Eriksson er selv kunstner, og har drevet mye med oljemaling tidligere.  Han har kunstfaglig utdanning og korokompetanse - kompetanse på utsmykking i det offentlige rom.

- Korokompetansen har jeg spesielt tilegnet meg som produsent for Anne-Karin de senere årene, sier Eriksson. Han er gift med Anne-Karin Furunes, som er internasjonalt annerkjent kunstner fra Stjørdal med mange store ustmykkingsoppdrag.

Skal lede kunstgruppe

Kalle Eriksson skal lede arbeidet i den tverrfaglige kunstgruppa «Koris» som Stjørdal kommune satte ned nylig i forbindelse med en ekstra satsing på kunst og kultur. Kommunen har bevilget penger og er i full gang med et arbeid på feltet.

- Vi intensiverer arbeidet med å forskjønne byen, og da trenger vi kompetanse. Jeg er veldig klad for at vi har fått Kalle Eriksson til jobben. Han skal blant annet hjelpe oss å få tak i det beste av det beste når det kommer til innkjøp av ny kunst i det offentlige rom. I dag har vi nesten ikke noe, sier Førde.

Gode søkere

Det var seks søkere og flere gode kandidater til stillingen, ifølge kultursjefen.

I den tverrfaglige gruppa Eriksson skal lede sitter rådgiver Anne Kari Kristensen fra Etat areal og forvaltning, rådgiver Torbjørn Berg Sellæg fra Etat næring, Anne F. Venæs, personalleder i Etat næring,  kommunegartner Elin Aune, kulturkonsulent Astrid Vikaune, rådgiver Joachim Engan, rådgiver fra Etat kultur og Randi M. Brochmann, daglig leder i Trøndelag senter for samtidskunst.