Politikerne i Malvik må lære av Stjørdal

Terje Hansen fra Malvik Frp mener lokalpolitikerne i Malvik må lære av sine naboer når det gjelder forvaltning av strandsona.

Terje Hansen utfordrer politikerne i Malvik til å bevare Stasjonsfjæra i Hommelvik. 

Nyheter

Lederen i Bladet på torsdag 29. november, tok for seg saken om at Stjørdal kommunestyre enstemmig sikret seg strandsonen for framtidige generasjoner. Her er lederen som kunne vært brukt om Hommelvikfjæra:

«I sommer sikret Stjørdal kommune seg eiendommen Holmberget ved Sutterøy. Den 80 mål store eiendommen ligger tett inntil kommunens friområde ved Storvika. Slik er Holmberget en viktig del av strandsonen i Stjørdal. For få dager siden overtok Stjørdal kommune eiendommen formelt.

Stjørdal kommune kjøpte eiendommen for 3,9 millioner kroner. Det var nesten dobbelt så mye som prisantydningen. Eiendommen er nemlig så attraktiv at kommunen måtte konkurrere med flere interesserte kjøpere. Derfor økte budrundene fort.

En stiv pris, vil nok mange hevde. Men slik fungerer markedet. Heldigvis finnes det statlige støtteordninger for kommuner som vil sikre seg friområder som alle kan bruke. Det viktigste er at den attraktive eiendommen nå blir sikret for allmennheten. Det vil ha stor verdi for stjørdalinger i framtida. Nå kan vi alle få tilgang til å bruke Holmberget til rekreasjon.

Tidligere har stjørdalspolitikerne satset mye for å sikre friområder for oss alle når eiendommene har kommet på markedet. Kjøpet av Holmberget ved Storvika føyer seg inn i denne tradisjonen. Å bruke fire millioner kroner på å kjøpe eiendommen, ble heldigvis enstemmig vedtatt av kommunestyret.

For snart 10 år siden sikret Stjørdal kommune strandeiendommen Steinvik Lager på Skatval for etterslekta. Det skjedde også i konkurranse med private interesser. Nå framstår friområdet som har fått navnet Håmmårsbukta, som lett tilgjengelig for alle. I godværsdagene nå i sommer var det et yrende folkeliv langs denne strandperlen. Det viser at kjøpet av strandeiendommen var et framtidsrettet tiltak.

I fjor skulle forsvaret avhende eiendommen Tønsåsen i Lånke. Tønsåsen er et mye brukt utfarts- og turmål for folk både i Lånke og andre deler av Stjørdal. Også dette kjøpet gikk enstemmig gjennom i kommunestyret.

Holmberget ved Sutterøy går derfor inn i en god tradisjon. Med sin sjønære beliggenhet er eiendommen viktig for strandsonen i Stjørdal.

Nå kan det for eksempel bygges en sammenhengende tursti fra Storvika over Sutterøy. Senere kan stien forlenges ut mot Vikanlandet. Det vil bidra til å skape et attraktivt tur- og rekreasjonsområde både for stjørdalinger og alle andre.»

Det har vært stort om Malviks politikere har hatt store nok balla til å ta lignende besluttninger som politikerne i Stjørdal har gjort. Stasjonsfjæra bør jo være for innbyggere i Malvik. Det virker som at politisk ledelse i Malvik ønsker å tilfredsstille andres interesser istedet for innbyggernes interesser. Barns trivsel er voksnes ansvar!!!

Terje Hansen

Malvik FrP