– Dette er politisk feighet

– Det ser ut som flertallet forsøker å ri to hester samtidig, sier Morten Harper i Naturvernforbundet.

Morten Harper i Naturvernforbundet og Gunnar Daniel Fordal i Elveeierlaget frykter stjørdalspolitikerne ønsker politisk omkamp om gjenfylling av det gamle elveleiet ved flyplassen (i bakgrunnen).  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening, Stjørdal Jeger- og fiskerforening og Elveeierlaget er alle bekymret for og kritiske til at flertallet i formannskapet i Stjørdal «stiller seg positiv til en statlig regulering» av Langøra og det gamle elveleiet like sør for flystripa på Værnes.

Et mareritt

Striden om hva som i framtida skal kunne skje med det gamle elveleiet ved flyplassen og sørdelen av Langøra, har ridd stjørdalspolitikerne som en mare de siste to årene. Vanligvis har utbyggingsinteressene i stor grad fått det som de ønsker i Stjørdal.

Da «ordførerkameratene» på borgerlig side tok Miljøpartiet inn i folden for to år siden, endret det politiske landskapet seg. Nå sier flertallet i stadig sterkere grad nei til naturinngrep som steinfylling i det gamle elveleiet.

LES OGSÅ: Vil La staten bestemme Langøra-utbygging

Dermed har også Avinor varslet at flyplassen neppe går videre med utbyggingsplanene vestover i elveleiet. Mange politikere er redde for at det vil bremse både utviklingen av lufthavna og Stjørdal som lokalsamfunn.

«Kompromissvedtak»

Det har satt stjørdalspolitikerne i en veldig vanskelig situasjon.

Det var bakgrunnen for at et «kompromissforslag» fra Arbeiderpartiet fikk stort flertall da reguleringsplanen for flyplassen og vannmiljøet rundt var oppe til behandling for fjerde gang i formannskapet i Stjørdal i desember.

Flertallet i formannskapet toet sine hender og gjorde et vedtak der de sier de vil stille seg positive dersom statlige myndighet som Avinor eller forsvaret vil sette i gang statlig regulering av området ved flyplassen. Dermed løftes den politisk betente saken ut av hendene til stjørdalspolitikerne.

Politisk feighet

Morten Harper nøler ikke med å karakterisere vedtaket fra flertallet i formannskapet som politisk feighet.

–Det ser ut som flertallet forsøker å ri to hester samtidig. De sier de vil ta vare på naturverdiene, og våger ikke å ta de politiske omkostningene ved å skade elva. Men samtidig sier de at det er helt greit at statlige myndigheter ødelegger den samme naturen, sier Morten Harper.

Han peker på at med unntak av Arbeiderpartiet, som etter Harpers mening har inntatt en konsekvent naturfiendtlig holdning i denne saken, så har partiene tidligere gått høyt på banen med at de vil ta vare på munningen av Stjørdalselva og sjøørreten.

– Da gir det ikke mening at de samme partiene – med unntak av SV og Venstre, ber statlige instanser overprøve vedtaket om å ikke bygge ned det gamle elveløpet, sier Harper.

Han representerer Naturvernforbundet som har stilt seg sterkt skeptisk til planene om inngrep ved utløpet av Stjørdalselva sammen med Elveeierlaget, Norsk Ornitologisk Forening og Stjørdal Jeger- og Fiskerforening.

Omkamp

Gunnar Daniel Fordal som leder Elveeierlaget i Stjørdalselva, gir til kjenne at han heller ikke liker flertallsvedtaket som gir sitt samtykke til statlig regulering.

Lederen i Elveeierlaget er meget godt fornøyd med at formannskapet i fjor høst vedtok å legge bort planene om å fylle ut det gamle elveløpet ved flyplassen. Han mener det siste vedtaket som åpner for statlig regulering, i virkeligheten har liten betydning i saken.

– Jeg vil berømme flertallet som etter hvert har tatt et klart standpunkt i denne saken. Når de nå ikke motsetter seg statlig regulering, er vel det et signal om at Stjørdal kommune ikke ønsker å bruke mere ressurser i saken, mener Fordal.

Han mener det er mer betenkelig at Arbeiderpartiet ikke klarer å slippe denne saken. Fordal tror neppe det blir en god valgkampsak for Arbeiderpartiet i Stjørdal å gå for en ødeleggelse av norsk natur.

Andre muligheter

– Avinor har tilegnet seg areal til flyplassformål som i dag brukes til bilparkering. Og det finnes store områder sør for terminalbygget som også kan utnyttes til flyplassformål, mener Gunnar Daniel Fordal.

– Jeg tror flertallet åpner for en statlig regulering fordi de føler seg trygge på at resultatet blir det samme, ingen tør å overprøve vedtaket i formannskapet fordi det kan medføre at saken blir klaget inn for ESA, sier Fordal.

Han synes imidlertid det er rart at alle partier unntatt SV og Venstre åpner opp for å få egne vedtak overprøvd.