– Vi har ikke merket noe tørke i boligsalget

Meglere i området merker ikke endringer i markedet.

Morten Løvesth hos Eiendomsmegler 1 har ikke merket noen nedgang i boligsalget i fjor.  Foto: Richard Bakken

Nyheter

– Salget i 2018 har hos oss vært om lag likt som året før, og året før der igjen. Så vi har ikke merket noen trend i den ene eller andre retningen.