Vigdenes spår ny byggeboom i Stjørdal

Offensiv ordfører.

Stjørdalsordføreren Ivar Vigdenes er alt annet enn bekymret over det lave antall igangssetingstillatelse.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes er alt annet enn bekymret over det lave antall igangssetingstillatelser gitt for nye boenheter i Stjørdal siste år. Han spår en ny byggeboom.

Ny sentrumsplan

– Lokalt er det noe forskyvninger i en del leilighetsbygging og som jeg istedet tror vil komme nå i år. Dette samtidig med at endel også avventer ferdigbehandlingen av ny sentrumsplan. Dette vil på sin side igjen trekke i retning av høyere tall igjen raskt lokalt. Jeg spår en boom når planen blir ferdigstilt, sier ordføreren.

Det er langt annet enn en defensiv ordfører som kommenterer det lave antall igangsettingstillatelser gitt i fjor for nye boenheter i kommunen.

Vekst i alle kommunedeler

– Jeg vil si at det må ansees å være en rimelig fornem nød, i et dårlig år å bare vokse med 75 igangsettingstillatelser, 80 innbyggere og 110 nye boliger tatt i bruk. Ja, også hvor det er vekst i alle kommunedelene, sier ordføreren.

Han tror en lavere befolkningsvekst nasjonalt vil holde seg slik også framover, mens den lokalt vil snu igjen og bety større befolkningsvekst i Stjørdal.