– Ingen tvil om at Bettan har et stort publikum i Stjørdal

19. januar er datoen for årets nyttårskonsert.

Tuba-spiller Asgeir Finserås, dirigent Geir Ulseth og banksjef Rolf Einar Pedersen gleder seg til nyttårskonserten i Hell.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

14 dager før Halsen Musikkforenings tradisjonelle nyttårskonsert på Scandic Hotel, forteller tuba–blåser Asgeir Finserås og dirigenten Geir Ulseth at tre fjerdedeler av de omlag 800 billettene er solgt.