Malviking lurte NAV for 122.000 kroner

Førte ikke opp på meldekortene alle timene han hadde jobbet.
Nyheter

Dermed fikk han utbetalt til sammen 122.550 kroner fra NAV som han ikke hadde krav på. Beløpet for dagpengesvindelen er høyt, mener tingretten. Retten landet likevel på at samfunnsstraff vil være passende i denne saken.

Mannen innrømmet alt og kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i tingretten forleden. Han var siktet for å ha unnlatt å ha ført opp alle timene han hadde jobbet i perioden mars til august 2017 på de elektroniske meldekortene han hadde sendt inn til NAV. Mannen var også siktet for å ha gitt falsk forklaring til NAV da han ble konfrontert med forholdene.

I domspremissene peker tingretten på at beløpet på 122.550 kroner er så høyt at forholdet må ansees for å være grovt. Grensen går ved folketrygdens grunnbeløp som ligger rundt 97.000 kroner. Bedrageri med beløp som er større enn dette, skal derfor normalt gi fengsel uten vilkår.

Tilståelsen skal derimot telle til domfeltes fordel. Det samme gjelder det faktum at det gikk nesten et år fra NAV oppdaget forholdet, til saken ble anmeldt.

Konklusjonen ble derfor samfunnsstraff. Malvikmannen er dømt til å gjennomføre 45 timer i løpet av fire måneder. Gjør han ikke det, bærer det 30 dager i fengsel.

Mannen vedtok dommen på stedet da den ble lest opp for ham på slutten av rettsmøtet.