Halv million til to sykkeltiltak i Stjørdal

Samferdselsdepartementet åpner pengesekken.

Stjørdal kommune har fått penger til sykkeltiltak, blant annet sykkelparkering.  Foto: NTB scanpix

Nyheter

Stjørdal kommune får 500.000 kroner til to ulike prosjekt.

Det ene handler om sykkelparkering i sentrum, mens det andre går ut på å bygge sykkelvei med fortau langs Kirkeveien når den blir lagt om i forbindelse med nytt næringsareal som er i ferd med å bli opparbeidet.

Det er samferdselsdepartementet som har åpnet pengesekken sin til gode tiltak som legger til rette for at flere kan gå eller sykle i stedet for å kjøre bil.

Men kommunen er forsiktig med å juble før den har fått det konkrete tilskuddsbrevet.

To prosjekt

Det ene prosjektet som kommunen har fått tilskudd til, handler om å legge bedre til rette for generelt bedre sykkelparkering i Stjørdal sentrum. Dette prosjektet har fått 300.000 kroner.

Kommunen har blant annet satt opp sykkelstativ i Gågata og ved en del offentlige bygg. Prosjektet handler om å videreføre arbeidet med å legge til rette for bedre sykkelparkering.

Det andre prosjektet handler om å tilrettelegge bedre for mye trafikanter i forbindelse med at Kirkeveien nå blir omlagt. Når arbeidet er ferdig, vil det være sammenhengende gang- og sykkelvei fra Stjørdal sentrum til Haraldreina.

Dette prosjektet er tildelt 200.000 kroner.

Helse og miljø

– Vi ønsker å legge til rette for at flere tar beina fatt eller sykler når de har mulighet til det. Da skaper vi bedre mobilitet og miljø, i tillegg til bedring av folkehelsa, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding fra samferdselsdepartementet.

Pengene kommer fra en tilskuddsordning som ble etablert i 2014. For 2019 fordeler departementet 78,5 millioner kroner til 58 forskjellige tiltak rundt om i landet.