Svømmehallen åpnes tidligst til høsten

Må ha på plass nytt renseanlegg til flere millioner kroner.

Fra vesntre: Helena Ahlgren, Berit Tidemann, Lene Stokke, Sissel Lundli, John Fornes, Stig Sæther, Terje Bakken og Bjørn Bremseth var alle på plass i svømmehallen i Stjørdal tirsdag.   Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Tett oppunder jul ble svømmehallen på Øverlands i Stjørdal stengt på grunn av bakterieoppblomstring. Tirsdag ble det konkludert med at hallen ikke kan åpnes før nytt renseanlegg er på plass kommende høst.