– Økende stress-symptomer blant ungdom og unge voksne

HUNT er i gang med å kartlegge 2.000 personer i Trøndelag for å finne ut om de har hatt psykiske plager.

Erlend Andreas Skogrand fra Stjørdal er klar til å la seg intervjue av Anne Grete Gundersen.  Foto: Line Mette Finnøy

Nyheter

HUNT-undersøkelsen viser en økende forekomst av psykiske plager blant ungdom og unge voksne i Nord-Trøndelag.