Kommunen overtar Foldsjø-demningen

Rådmannen anbefaler at Malvik kommune overtar demningen på Foldsjøen fra Meraker Brug.
Nyheter

– For å sikre og utvikle de allmenne interessene i området rundt Foldsjøen, anbefaler rådmannen at Malvik kommune overtar eierskapet til damanlegget på Foldsjøen med tilhørende ansvar og forpliktelser, skriver rådmann Carl-Jakob Midttun i sin saksfremstilling til formannskapet.

Malvik kommune inngår en privatrettslig avtale med AS Meraker Brug om å overta eierskapet til damanlegget på Foldsjøen med tilhørende ansvar og forpliktelser. Formålet er å sikre og fremme allmenne interesser og verdier knyttet til naturmiljø, flomberedskap, friluftsliv og folkehelse i Foldsjøen og Mostadmark, heter det i forslaget til vedtak som politikerne har fått til behandling.

Bakgrunnen for kjøpet av damanlegget er at dagens eier, Meraker Brug, ikke lenger ønsker å ta kostnadene med drift og oppgradering av demningen. Eieren har fått tillatelse til å rive demningen, noe som vil føre til at vannstanden i Foldsjøen i Mostadmark vil bli senket med nærmere fem meter.

Dersom det vedtas at Malvik kommune skal overta damanlegget vil det medføre et behov for en oppgradering på mellom fem og ni millioner kroner. Ifølge avtalen skal Meraker Brug bidra med 1,5 millioner kroner til dette arbeidet. Det betyr at kommunen må finansiere mellom 2,8 og 5,7 millioner kroner for å kunne sette anlegget i den stand som det er satt krav om. De årlige driftskostnadene for Malvik kommune som eier er stipulert til 20.000 kroner.

Rådmannens anbefaling om å overta som eier av Foldsjø-demningen skal behandles i formannskapets møte 16. januar, og i kommunestyret 28. januar.