– Her er det dumpet søppel ulovlig i mange år

Malvik kommune har avdekket et ulovlig søppeldeponi. Nå kan saken ende på politiets bord.

Kommunen vil finne ut hvem som har dumpet avfall ulovlig i ei skråning ned mot Stavsbekken.   Foto: Malvik kommune

Nyheter

– Det er skjemmende og absolutt ikke slik vi skal håndtere søppel i dag, sier miljørådgiver Lars Slettom i Malvik kommune.