Dora Thorhallsdottir på landsbykveld på Skatval

Ønsker du å møte barn på en slik måte at masing og kjefting blir overflødig?

Dora Thorhallsdottir holder populære foredrag om kommunikasjon med barn og ungdom.  Foto: Athenas

Nyheter

Det er FAU på Skatval, som spør. Sammen med mange andre inviterer til stormøte og Dora Thorhallsdottir mandag 14. januar.

Foredraget skal gi redskaper til å hjelpe barn å få det godt med seg selv og andre. Det er om hvordan en som voksen kan være tydelige egne grenser og behov, uten at barnet føler seg avvist. Om hvordan en kan få en nær, ærlig og tillitsfull relasjon med barn og unge.

Foredrag

Foredraget bygger på tenkningen fra boken «Relasjoner med barn» skrevet av Herdis Palsdottir, og skal være holdt for over 90.000 personer.

Dora Thorhallsdottir er utdannet familieterapeut. I tillegg er hun lærer, journalist og stand-up-komiker. I 2018 var hun aktuell med showet «Familiegreier» på Latter.

– Vi ønsket å invitere til et foreldremøte på Skatval skole og finne et skikkelig trekkplaster. Å gjøre sånt som dette er en del av det forebyggende arbeidet som opplæringsloven legger opp til i samarbeidet mellom foreldre og skole. Så viste seg at en rekke andre organisasjoner var interessert i å være med og arrangere «landbykveld».

Stormøte

Skoler, barnehager, idrettslag, menighet og andre frivillige vil bidra til et enda bedre oppvekstmiljø på Skatval, forteller FAU-leder Eivind Junker. Han tror det blir godt oppmøte på Aglo videregående skole der møtet holdes, med et så populært foredrag.

I etterkant blir det foreldremøte og møte for personalet på skolen og barnehagene.