Hotelltomta på Husbyjordet:

Vil ha hotell som kan gi kulturen mer plass

– Vi søker ikke bare etter en kjøper, men en riktig kjøper.

Siri Merethe Rønning, styreleder i Stjørdal Kulturutvikling, leter etter kjøper til hotelltomta på Husbyjordet i Stjørdal.  

Nyheter

– Vi skal finne den riktige kjøperen av hotelltomta på Husbyjordet, en kjøper som ser synergiene i å være nærmeste nabo og delvis integrert med Kimen.