«En varslet katastrofe i svømmehallen»

– Stjørdalspolitikerne har tatt sjansen på at det går bra. Det gjorde det ikke denne gangen, skriver Bladet i lørdagens leder.

Svømmehallen i Stjørdal er stengt og åpnes tidligst til høsten.   Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

På tampen i forrige uke fikk Stjørdals befolkning sjokkmeldingen: Svømmehallem må stenge. Hallen kan tidligst åpne igjen til høsten. Men bare dersom det blir gjort kostbare reparasjoner på renseanlegget i svømmehallen. Uten renseanlegg, er det rett og slett helsefarlig å bruke bassenget og svømmehallen.

Her i Bladet varsler stjørdalsordfører Ivar Vigdenes at han har satt på blålysene. Når svømmehallen må stenge, er det alvorlig for innbyggerne – men kanskje mest alvorlig for skoleelevene som står i fare for ikke å få den undervisningen som de har krav på. Uten tilbud om svømmeopplæring, vil Stjørdal kommune bryte opplæringsloven.

Ikke rart at ordføreren har gitt rådmannen og hennes stab beskjed om å finne forslag til strakstiltak. Sammenbruddet i svømmehallen blir vurdert som så akutt og viktig at den blir tatt opp som ekstraordinær sak i formannskapet som samles torsdag ettermiddag.

Likevel bør ikke tilstanden i svømmehallen komme som noen overraskelse verken på ordfører eller andre stjørdalspolitikerne. I flere år har det vært godt kjent at Stjørdal ikke setter av nok penger til vedlikehold av bygninger og installasjoner. Senest i en rapport fra rådmannen i 2016 ble det antydet at kommunen ikke greier å ta skikkelig vare på bygningene sine. I samme rapport ble det slått ettertrykkelig fast at svømmehallen er verst stillet.

Rapporter har til og med satt spørsmålstegn ved om det i det hele tatt er formålstjenling å koste på svømmehallen mer penger. Bygget og anlegget er så slitent og gammelt at det bør bygges ny svømmehall i Stjørdal, er det påpekt mange ganger. Politikerne har også begynt å sysle med den tanken. I siste langtidsplan er det satt av noe penger til utredning og planlegging. Likevel er det klart at ingen ennå kan si når folk i Stjørdal kan få sin nye svømmehall.

Stjørdalspolitikerne har ikke vært villige til å prioritere vedlikehold og svømmehall høyt nok når de har vedtatt sine budsjetter og langtidsplaner. Sammenbruddet vi nå opplever i svømmehallen, er derfor på mange måter en varslet katastrofe. Stjørdalspolitikerne har tatt sjansen på at det går nok bra likevel. Det gjorde det ikke denne gangen.

Men det finnes et lyspunkt. Den politiske økonomistyringen i Stjørdal har vært så tøff at kommunen har opparbeidet seg en pengemessig buffer. Her i lokalavisa varsler ordfører Vigdenes at han kan være villig til å bruke noe av denne økonomiske bufferen på nytt renseanlegg til svømmehallen. Det får han nok full tilslutning til.