– Dette blir spennende, rett og slett!

Onsdag 23. januar har Meråker ungdomsråd sitt første møte.

Eva Eilertsen, SLT-koordiniator i Meråker kommune, har det nye ungdomsrådet omtrent på plass. 23. januar har ungdomsrådet sitt første møte.   Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Det nye ungdomsrådet i Meråker er så godt som klart.

– Det eneste som mangler, er en representant fra komité skole, oppvekst og kultur. Komiteen velger sin representant og vararepresentant på møtet 16. januar. Ellers er alle navn på plass, sier Eva Eilertsen, SLT-koordinator i Meråker kommune.

Fem unge

Ungdomsrådet skal bestå av fem ungdommer, tre fra elevrådet ved Meråker skole, og to fra elevrådet ved videregående skole.

Elevrådet ved ungdomsskolen har pekt ut Martin Palmelind, Ola Stormo og Meilat Tsegai Guesh, med Kristine Bones som vararepresentant.

Fra Meråker vgs. er Inge Kvåle Gissinger og Tobias Lekvam valgt som faste representanter. Her er vararepresentanten ennå ikke utpekt.

Ordfører Kari Anita Furunes har fast plass, med varaordføreren som reserve, det samme har altså en representant fra komité skole, oppvekst og kultur – og så sitter Eva Eilertsen der som representant for administrasjonen.

Talerett

Det er flere år siden Meråker kommune har hatt et operativt ungdomsråd, og SLT-koordinatoren ser fram til at det kommer i gang.

– Dette blir kjempespennende, rett og slett! Ungdomsrådet får nå en litt mer formell rolle enn ungdomsrådet har hatt tidligere. Det har blant annet rett til å fremme egne saker i kommunestyret. Ungdomsrådet har talerrett i kommunestyret, og det kan komme med sine synspunkt på aktuelle saker. Dermed blir ungdomsrådet et bindeledd mellom kommunestyret og ungdommen, sier Eva Eilertsen.

Leder?

Hun er også den som har sekretærfunksjonen, og som sørger for å kalle inn til møter. Dermed vil hun bidra sterkt til å sette agendaen for ungdomsrådet.

Noen leder i ungdomsrådet er ennå ikke utpekt.

– Jeg syns at ungdommen selv skal få avgjøre det. På det første møtet satser vi på å bli kjent. Her blir det også gitt opplæring, blant annet i hva rollene som leder og nestleder innebærer. Så vil det vise seg om noen av dem kan tenke seg å gå inn i den rollen som et slikt verv betyr. Uansett – de ungdommene som er utpekt, virker veldig motivert, sier Eva Eilertsen.