Seks ansatte berøres – ingen blir permittert

Ser på andre jobbmuligheter i kommunen.
Nyheter

– Det er litt tidlig å si hvor denne personalressursen skal brukes i tida under skifting av renseanlegget. Personalsjefen i kommunen, Turid Aas, er involvert i arbeidet, og jeg forstår at det vil bli gått ut bredere i kommunens virksomheter for å se etter behov for arbeidskraft i en begrenset periode, sier eiendomssjef i kommunen, Bjørn Bremseth.

De seks ansatte fyller fem og et halvt årsverk. Økning av bruken av bassenget i Hegra kan utløse noe større behov for arbeidskraft ved dette bassenget.

– Det er også en del jobb å gjøre i hallen på Øverlands Minde, så det er ikke snakk om permittering av de ansatte, sier Bremseth.