Vogntog kjørte med 6,2 tonn overlast

Avslørt i kontroll i Malvik – sjåføren får ei saftig bot.

Dette finske vogntoget kjørte med 6,2 tonn i overlast.   Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Statens vegvesen Trøndelag gjennomførte en kontroll på tunge kjøretøy på vektstasjonen i Malvik torsdag.

Sjåføren av et finsk vogntog fikk 21.900 kroner i overlastgebyr.

Anmeldt

– Det viste seg at vogntoget kjørte med 6,2 tonn overlast. Lovlig vekt å kjøre med på denne type kjøretøy er 50 tonn, og etter våre målinger viste det altså 56,2 tonn, sier leder for utekontrollen til Statens vegvesen i Trøndelag, Jan Ivar Moen.

Moen opplyser at sjåføren av vogntoget forklarte at han ikke visste at bilen var lastet med så mye.

– Lasten stemte heller ikke med fraktbrevet, sier Jan Ivar Moen.

Sjåføren er i tillegg anmeldt for flere brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Flere med overlast

To andre vogntog fikk også overlastgebyr på henholdsvis 4.700 kroner og 6.400 kroner.

– Det er viktig å få avdekt slike tilfeller som på torsdag. Både av trafikksikkerhetshensyn og av konkurransehensyn, sier Moen.