Kjørte for nær bilen foran – må betale bot

Stjørdalingen tapte i tingretten.
Nyheter

Det var en dag i september i fjor en patrulje fra UP observerte en liten lastebil som la seg kloss inntil bilen foran på veg sørover langs E6 gjennom Stjørdal. Politipatruljen mente avstanden som i perioder var ned i ett sekund, var trafikkfarlig. Pickupen ble stoppet ved sentrum av Stjørdal.

Bilføreren ble ilagt et forelegg på 10.000 kroner. Dette nektet bilføreren å vedta.

Forleden møtte mannen som er i slutten av trettiåra i tingretten. Her nektet han straffskyld.

Under rettssaken møtte en av polititjenestemennene som vitne. Det ble også avspilt opptak fra kameraet som den tiltalte sjåføren hadde på dashbordet i pickupen han kjørte.

Basert på bevisene konkluderte tingretten med at det ikke er tvil om at avstanden til bilen foran var uforsvarlig kort. Retten peker på at det gjør situasjonen mer farefull at tiltalte kjørte en liten lastebil med totalvekt på 6 tonn.

I retten forsvarte pickupsjåføren seg med at avstanden ble kort fordi bilen foran kjørte veldig ujevnt. Retten kommenterer det med at da var det desto mer viktig å holde trygg avstand for å redusere farepotensialet.

Konklusjonen ble at retten økte forelegget til 11.500 kroner. Pickupsjåføren ble også dømt til å betale saksomkostninger med 3.000 kroner. Retten bestemte også at bilførerens førerkort skulle inndras i tre måneder. Det er like lang tid som førerkortet har vært inndratt.