Suspendert for brudd på partiets etiske regler

Hovedstyret i Pensjonistpartiet suspenderte Per Walseth etter varsler om brudd på partiets vedtekter og etiske retningslinjer.

Leder i Pensjonistpartiets hovedstyre, Tone Coucheron, viser til brudd på partiets etiske regler som årsak til at Per Walseth er suspendert fra tillitsverv. Foto: privat 

Det gjelder brudd på vedtekter og etiske retningslinjer som partiet har. Leder, Tone Coucheron

Nyheter

Tidligere leder i Pensjonistpartiets hovedstyre og leder av fylkeslaget, Per Walseth fra Malvik, ble i høst suspendert fra tillits-verv i partiet.

Leder Tone Coucheron forklarer den kraftige reaksjonen som en konsekvens av flere varsler fra medlemmer i Trøndelag.

– Vi i Hovedstyret har tatt en avgjørelse på grunn av varslingssaker som har kommet inn fra medlemmer fra flere lokallag i Trøndelag, det gjelder brudd på vedtekter og etiske retningslinjer som partiet har, sier hun i en kommentar til Bladet.

Ifølge lederen i hovedstyret har Pensjonistpartiet både i Trøndelag og i Malvik mange engasjerte og aktive medlemmer som kan drive aktiviteten i fylket og lokallaget videre.

Sterk posisjon lokalt

På spørsmål om hvorfor suspensjonen ble behandlet i hovedstyret, og ikke lokalt i Malvik, slik blant andre fungerende fylkesleder Kirsti Hamre Nilsen, har ment er korrekt behandling av denne saken, viser Coucheron til den sterke posisjonen Walseth har lokalt.

– På grunnlag av Per Walseth sin posisjon i lokallag og fylket var det vanskelig å behandle dette på et lavere nivå, som selvfølgelig er ønskelig. Per Walseth er den som skal ha mulighet til å uttale seg og det har han fått mulighet til, sier hun.

Fortsetter som folkevalgt

Som folkevalgt i Malvik kommunestyre vil Walseth fortsette i sitt verv som medlem av kommunestyret og i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging ut valgperioden.

– Ifølge våre vedtekter ved suspensjon opprettholder man sitt medlemskap, men fratas retten til tillitsverv, stemmerett eller på annen måte å opptre for partiet på, det vil dermed si at han stiller som uavhengig i folkevalgte verv i Malvik kommune, forklarer Coucheron.

Advarsel etter landsmøtet

Klagen som førte til at Walseth først fikk en advarsel fra partiets hovedstyre, og som senere førte til suspensjonen fra partiverv, skal ha kommet fra et partimedlem i Trøndelag.

– Det var Per Walseths oppførsel under partiets landsmøte i fjor som gjorde at jeg valgte å sende inn klagen. Jeg reagerte på måten han oppførte seg på under landsmøtet der han selv hadde varslet at han ikke stilte til gjenvalg som partileder, sier partimedlemmet som ikke ønsker å stå fram med navn.

Per Walseth etterlyser innhold i varslet mot ham.   Foto: Arkiv/Trond Nøstberg

 

Viser til kontrollkomiteen

Per Walseth skriver i en kommentar at han velger å sitere kontrollkomiteen sitt syn på saken.

– Ingen kan anmeldes/anklages/saksøkes/kritiseres, osv. uten at vedkommende skal vite om konkret  identitet til «andre part», sakens innhold, og at han/hun uttaler seg i forhold til saken. Dette er elementært i et rettslig samfunn. Hvis en sak ikke har alle disse elementer, da har man faktisk ingen sak. Da har man bare rykter som ikke kan behandles saklig av PP organer. Partiet har ikke gitt noen forklaring på hva dette handler om, Jeg har ikke fått vite hvem som kommer med disse varslene og hva det handler om. Men er det slik Pensjonistpartiets HS ønsker å opptre, i stedet for å  konsentrere seg om politikk, så må man forholde seg til rettssystemet i Norge fungerer. Varsler må stå fram og den som blir anklaget om noe må få anledning til å forsvare seg før dom foreligger, skriver Per Walseth.

Den som blir anklaget om noe må få anledning til å forsvare seg før dom foreligger, mener Per Walseth.  Foto: Arkiv/Trond Nøstberg