«Kommunen har barnehageplass for alle»

Hjørdis Kindem Thyholt, eier av Medbroen gårdsbarnehage, liker ikke at det rakkes ned på private barnehager.

Eier av Medbroen gårdsbarnehage, Hjørdis Kindem Thyholt, mener private barnehager er en viktig faktor for at barnehagedekningen er god.   Foto: Arkiv/Lars Sørnes

Nyheter

I Stjørdal får alle småbarn plass i valgfri kvalitetsbarnehage. Når fødselspermisjonen er over og foreldrene selv må tilbake i jobb, slipper de å overlate babyen sin til en ukjent ungjente eller bli tvunget til ulønnet permisjon. Dette har rådmann og politikerne i Stjørdal sørget for. Unge foreldrepar sier at dette er noe av det beste med å bo i Stjørdal.

For noen år siden var det ikke nok barnehager, og verden var svært komplisert for nybakte foreldre. Da tok Stjørdal kommune grep og inviterte de private med på felles barnehageutbygging. En så stor utbygging kunne kommunen aldri ha løftet alene – med mindre Kimen var blitt droppet eller alle skoleutbygginger lagt på is i lang tid. Rådmann og politikere sørget for begge deler, og Stjørdal er nå en fantastisk kommune å bo i for stor og liten.

Jeg leste debattinnlegget til partiet «Rødt» i Bladet den 15. januar om Husbymarka Barnehage. Der kommer partiet Rødt med noen uriktige påstander. I tillegg rakkes det ned på private barnehager, og partiet beklager at det ikke er tillatt å sparke beina under disse. Som eier av en privat barnehage i Stjørdal, Medbroen gårdsbarnehage, vil jeg kommentere dette. Men først et lite tilbakesteg:

«Barnehageløftet» her i landet der stat og private tok dugnad på barnehagebyggingen, bidro til at Norge nå har verdens beste barnehager. De private aktørene i Norge har hatt mot og mye mer frihet enn kommunale barnehager og har kunnet utprøve nye måter å drive barnehage på. Det har gitt en voldsom kvalitetsheving i alle barnehager som også har kommet kommunale barnehager til gode. En sunn kvalitetskonkurranse barnehagene imellom, gjør at politikerne gir barnehagefeltet fokus. Sånn får vi gode barnehager i Stjørdal!

Antall fødsler i Stjørdal har imidlertid gått ned de to siste årene – tilsvarende en stor barnehage. Derfor er det stor overkapasitet på plasser akkurat nå – både i private og kommunale barnehager. Foreldrene er i den situasjon at de stort sett fritt kan velge barnehage. Mer enn 60% av foreldrene har valgt private barnehager.

Barnetellinger på gitte tidspunkt, er grunnlaget for pengepotten hver barnehage får tildelt fra kommunen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Barn som søker etter disse tidspunktene, får ikke plass fordi det ikke er penger til å dekke nye kostnader. Det hjelper ikke om det så finnes en ledig ballsal til disse barna – de må vente til neste telletidspunkt. Rødt tar feil når partiet beskylder kommunen for å hindre opptak av barn og «styrt avvikling» av Husbymarka. Så er det opp til hver barnehage å drive barnehagen så godt at foreldrene velger å ha barna sine der.

Husbymarka Barnehage ble ellers planlagt av moren min, arkitekt Kari Kindem Thyholt. Hun er veldig stolt av den barnehagen. Det er vemodig om denne barnehagen blir borte. Jeg kan bare håpe at alt ordner seg til det beste.

Situasjonen med overkapasitet i Stjørdal har pågått flere år. I denne tiden har både private og kommunale barnehager i like stor grad tatt inn barn under 1 år som ikke har rett til barnehageplass. Dette er fullt lovlig, men har vært en stor kostnad for kommunen som ikke selv får inndekning fra Staten.

Staten har nå begynt å gi kostnadsdekning også for inntak av barn under 1 år. Snart tilhører fenomenet «ikke-rettighetsbarn» fortiden. Den økonomiske belastningen har sunket til et nivå som kommunen nå bør kunne leve med. Stjørdal har jo i motsetning til nabokommunene, vært flink med økonomistyringen. Til tross for kostnaden med ikke-rettighetsbarn, har kommunen lagt opp store summer «på bok».

Barnehagesituasjonen i Stjørdal er en ønskedrøm for foreldre – et stort mangfold av barnehager – og plass til alle - også ikke-rettighetsbarna. I min barnehage har vi ofte forespørsel om plass fra nabokommunene. Vi svarer: Dere får flytte til Stjørdal, så blir det en råd. «Annerledeskommunen» Stjørdal har plass til alle sine.

Velferdsprofittørene

De fleste private barnehager i Norge er startet opp av kvinner (ca 2.500). Det er små, enkeltstående barnehager som er opprettet for å gi ungene i nabolaget et tilbud og i tillegg skape en arbeidsplass for eieren selv. I Stjørdal har vi et tyvetalls slike kvinneeide barnehager.

Noen av kvinnene har startet opp i egen heim, noen har satset og bygd lokaler. Mange kvinner er som meg, med gårdsbruk som trenger et ekstra bein å stå på og det beste oppvekststed en unge kan drømme om. Vi har startet gårdsbarnehager eller natur/friluftsbarnehager. Disse barnehagene er faktisk de største arbeidsplassene på norske gårdsbruk i dag med mange titusen arbeidsplasser. Å lykkes er være eller ikke være for disse gårdsbrukene og er sammen med arbeidsplassene og småskolen ofte det som gjør at folk vil bo i bygda.

Felles for alle oss barnehageeiende kvinner er at vi er på jobb døgnet rundt – grubler og tenker på hvordan ungene våre kan få en best mulig start på livet, hvordan vi kan forenkle hverdagen for foreldrene, hvordan vi kan gjøre arbeidsdagen bedre for de ansatte vi har ansvar for.

Når Rødt stempler oss som velferdsprofittører, oppleves det svært fremmed og dypt urettferdig. Partiet bruker enhver anledning til å snakke ned barnehagene våre. De har sammen med SV kommet med et lovforslag som sparker beina under alle oss barnehagekvinner i Norge hvis det går igjennom. I tillegg gjør de alt for å polarisere forholdet mellom private og kommunale barnehager i stedet for å fremme samarbeid. De har etter mitt syn, greid å så adskillig vondt blod i de politiske kretser.

I min barnehage på Medbroen har ungene alltid dyrene rundt seg. Det er noe som barn, ansatte og foreldre setter svært høyt. Mine superdyktige ansatte viser barna hvordan et frø spirer i drivhuset, er med på lamming og når kyllingene klekkes. Foreldreundersøkelse og personalundersøkelse gir barnehagen kjempehøy score. Blir min barnehage borte, tør jeg påstå at kommunen mister noe veldig viktig. På samme vis er det noe unikt i alle barnehager. Foreldrene bør avgjøre hva som har livets rett – ikke kommunen.

Til høsten er det valg

Jeg mener politikerne har et ansvar for at alle barn i Stjørdal skal ha det bra. Jeg mener foreldrene skal kunne velge i et mangfold av kommunale og private barnehager.

60% av foreldrene har barn i private barnehager og tjener på et oppgjør med negative politikere!

Jeg oppfordrer alle foreldre, besteforeldre, onkler og tanter – det er flere tusen av dere - å stemme på partier og positive politikere som støtter mangfold, kvalitet og samarbeid i barnehagesektoren.

Hjørdis Kindem Thyholt,


Eier av Medbroen


gårdsbarnehage


(Thyholt sitter i kommunestyret for Senterpartiet)