Beslagla nærmere 140 kilo fiskefilet fra reisefølget

Fikk tusenvis av kroner i bøter.

Reisefølget fra Østerrike hadde med seg 139 kilo fiskefilet for mye. Fisken ble beslaglagt av tollere på Værnes.  Foto: Tolletaten

Nyheter

Et reisefølge på fem menn fra Østerrike ble kontrollert da de skulle reise fra Trondheim lufthavn Værnes og hjem til Østerrike. De skulle via Amsterdam den 13. juli i fjor sommer.

Turistfiskevirksomhet

– Mennene forklarte at de hadde vært på fiske i 14 dager lengst sør i Nordland. De dokumenterte at de hadde hatt et leieforhold hos en turistfiskevirksomhet som var registrert hos Fiskeridirektoratet, sier Hallgeir Bjørvik, seksjonssjef for tollmyndighetene på Værnes.

I slike tilfeller er det tillatt å utføre 20 kilo fisk per person, forteller Bjørvik. Ved annen form for fiske er kvoten 10 kilo fisk per person.

Tollerne på flyplassen valte til slutt å beslaglegge 139 kilo fiskefilet som østerrikerne hadde med seg i bagasjen.

Bøter

– Beslaget var den mengden de fem til sammen hadde med utover kvoten på 20 kilo per person, sier Hallgeir Bjørvik.

Saken ble anmeldt og de reisende ble ilagt bøter fra 4.000 kroner til 8.000 kroner for forholdet.