Ser behovet for seniorleiligheter på nabotomta

– Det må være smart at kommunen engasjerer seg i saken, mener varaordfører Ole Hermod Sandvik (H).

Varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) ved den ledige gartneritomta i sentrum. Stjørdal Bosenter i bakgrunnen.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Stjørdal Høyre peker på den ubebygde tomta på gamle gartneritomta som ligger som nærmeste nabo til Stjørdal Bosenter. Området som har fått betegnelsen Stokkes Hage, eies og bygges ut av Veidekke-konsernet. To Fire boligblokker står ferdig i området. Den ytterste tomta like ved bosenteret, er ennå ikke bygget ut.