Tatt på Værnes med store mengder narkotabletter

Nå må kvinnen sone fire måneder i fengsel.
Nyheter

Tollerne fant mange hundre narkotiske tabletter spredt i kvinnens bagasje og i lommer da hun ble undersøkt.

Episoden skjedde en kveld i mai 2017. Kvinnen som er norsk men bodde i Spania, gikk på rødt da hun landet på flyplassen. Hun hadde med seg hund som hun viste veterinærattest på. Kvinnen ble sjekket nærmere av tolletaten da hun svarte nei på spørsmålet om hun hadde mer å vise fram.

Til eget bruk

Tablettmengden som tollerne fant, var så stor og tablettene så kraftige at forholdet ble anmeldt til politiet. Kvinnen forklarte at tablettene var utskrevet av lege i Spania. Det viste hun også attester på, men attestene var gamle. Kvinnen forklarte at medisinene var til hennes eget bruk.

Ifølge tiltalebeslutningen mot kvinnen, hadde hun med 680 tabletter ut over en ukes forbruk. Kvinnen forklarte at hun ikke var kjent med begrensningene når det handler om å innføre medisin til Norge. Reglene sier at det er lov å ha med nok til bare en ukes bruk. Kvinnen hadde med nok til to måneder. Hun forklarte at hun ikke visste hvor lenge hun skulle bli i Norge.

Kvinnen vedgikk i retten at hun har et rusproblem. Hun har blitt avhengig av beroligende medisin etter en traumatisk opplevelse for noen år siden da hun mistet samboer og et barn i en ulykke. Kvinnen forklarte også at hun i var skal begynne på et behandlingsopplegg for sitt rusproblem.

For dårlig for fengsel

Under straffeutmålingen peker retten på at mengden tabletter inneholder så mye narkotika at smuglerforsøket kvalifiserer til ubetinget fengselsstraff. Tingretten konkluderte med fengsel i 120 dager.

Retten ber i domspremissene likevel kriminalomsorgen vurdere om det er mer formålstjenlig å la kvinnen sone i behandlingsinstitusjon. Det ble nemlig lagt fram sakkyndige uttalelser om at kvinnen neppe vil kunne gjennomføre fengselsstraff på grunn av sin helsetilstand.