Kjemper om topplass for SV

– For partiet er det et luksusproblem å ha to kandidater som ønsker topplassen, sier SV's Anja Ristad.

Anja Ristad og SV har nå fast plass i formannskapet i Stjørdal.  Foto: Jan Erik Sundøy

Overraskelsen ble enda større da jeg etter valget skjønte at jeg – helt uten politisk erfaring, måtte fungere som gruppeleder, uten erfarne politikere ved min side i kommunestyret.

Nyheter

Nå satser hun på et godt valg for SV i høst.

Nominasjonskomiteen i SV har ført opp Anja Ristad på førsteplass og ordførerkandidat på lista. Hun har allerede to perioder bak seg i kommunestyret. Nå er hun mer enn rede til å gå på en ny periode. SV har en representant i kommunestyret i Stjørdal.

Ristad utfordres til førsteplassen av Morten Harper. Han har gitt partiet ultimatum: Topplass eller ingenting.

Kamp om topplassen

Ristad legger ikke skjul på at det blir kamp om topplassen på lista. Hun ønsker ikke å gi seg i politikken. Tvert imot: Anja Ristad sier hun har brent for SV-politikk siden hun som ung tenåring gikk rundt med politiske buttons på jakka.

Ved valget i 2011 ble Anja Ristad spurt om å stå på liste for SV. Ristad innrømmer at hun ble både overrasket og smigret over å få andreplassen på lista.

– Overraskelsen ble enda større da jeg etter valget skjønte at jeg – helt uten politisk erfaring, måtte fungere som gruppeleder, uten erfarne politikere ved min side i kommunestyret. Det ble en bratt læringskurve.

Foran valget i høst har Anja Ristad to perioder bak seg i kommunestyret i Stjørdal.

For ett par år siden var hun klar for å gi seg etter to perioder. Anja Ristad vedgår at det koster å jobbe i motbakke og opposisjon.

– Og det er nettopp det jeg har gjort som gruppeleder for SV de siste 7,5 årene. De første fire årene jeg var aktiv i politikken, var SV helt ute i kulden, vi hadde ikke engang en varaplass i en komité, sier Anja Ristad.

Inn i varmen

Hun har jobbet for å bygge bruer. Og etter forrige kommunevalg fikk SV, til tross for et svakt valgresultat både nasjonalt og lokalt, plass i formannskapet i Stjørdal.

– Det er jeg svært glad for. Plassen i formannskapet har ført til at SV på en helt annen måte nå er en del av kommunens politiske liv, sier Ristad.

Likevel tærer det på å være partiets eneste representant, spesielt i opposisjon. Anja Ristad vurderte å gi seg etter denne perioden.

For ett år siden, begynte ting å endre seg. Anja Ristad roser partiets styreleder Gudrun Lidal. SV har fått på plass et nytt styre med flere nye styremedlemmer.

Ny giv

– Det ga ny giv både for meg og for andre som har vært med i SV en stund, sier Anja Ristad.

Kommunestyrerepresentanten synes styret i SV har fungert svært godt, også som bidragsytere til kommunestyre- og formannskapssaker.

– Som partiets eneste politiske representant, har det vært godt å ha flere å spille på når det gjelder politiske avgjørelser. På grunn av dette gode samarbeidet ble jeg svært glad da nominasjonskomiteen spurte om jeg var interessert i å fortsette som representant, og enda gladere da samme komité innstilte meg som partiets førstekandidat, sier Ristad.

Tillitserklæring

Hun synes det er godt å få en slik tillitserklæring fra aktive og engasjerte SV-ere.

– Rosinen i innstillingspølsa er absolutt ikke meg alene, men at tre av partiets topp fem er helt nye og spennende kandidater. Dette er folk vi skal satse på framover, sier Ristad.

Hun har stor tro på at SV etter valget i høst kommer til å få flere representanter i kommunestyret i Stjørdal.

Anja Ristad peker på at SV er endelig på opptur, både nasjonalt og lokalt. Etter en lang etappe der SV i Stjørdal har kjempet for å holde hodet over vannet, ønsker Ristad å være med på oppturen som hun mener hun har bidratt til.

Positive tilbakemeldinger

– I starten av mitt politiske engasjement fikk jeg oppleve en del negativitet, men dette har definitivt endret seg. Nå er det i stor grad positive tilbakemeldinger som gjelder, både i kø på matbutikken, på stand og gjennom sosiale medier. Slikt gir meg enda mer lyst til å fortsette, sier Ristad.

Hun lar det likevel være klinkende klart:

– Uansett utfall etter nominasjonsmøtet, kommer jeg til å stille meg til rådighet for partiet; enten som listekandidat , styremedlem, rådgiver for ny kommunestyregruppe.. eller i andre roller partiet ønsker meg i. Jeg stiller meg til disposisjon, så får våre medlemmer avgjøre hva de ønsker for SV fremover. Medlemsdemokratiet bestemmer, sier Ristad.

Nominasjonsmøtet i SV er tirsdag 5. februar.